Transport

 

Här ser du en del av de olika typer av container/behållare som vi använder för att
hämta och transportera in material i. 

 

Det finns fler typer av behållare som givetvis kan kundanpassas allt utifrån vilken typ av material som finns.

Den lilla bilen används för att hämta material som inte förekommer i så stor mängd, såsom kontorspapper, metaller, plast m.m. För övriga transporter använder vi oftast lokala transportörer