Transport

Order ophthacare eye
 

HA�r ser du en del av de olika typer av container/behA?llare som vi anvA�nder fA�r att
hA�mta och transportera in material i.A�

 

Det finns fler typer av behA?llare som givetvis kan kundanpassas allt utifrA?n vilken typ av material som finns.

Den lilla bilen anvA�nds fA�r att hA�mta material som inte fA�rekommer i sA? stor mA�ngd, sA?som kontorspapper, metaller, plast m.m. FA�r A�vriga transporter anvA�nder vi oftast lokala transportA�rer