Historik

 

Företaget startade 1982. Idag har vi 9 anställda och har fler än 400 containers ute hos kunder för många olika fraktioner.

Vår huvudsakliga verksamhet är bearbetning av stål, gjutjärn och metaller. Även andra återvinningsbara produkter som papper, wellpapp och plast tar vi hand om.

1999 byggde vi en anläggning för mottagning av spånor med emulsioner. Anläggningen ligger under tak med avrinning till ett slutet system.

Vi erbjuder containerservice åt privatpersoner och företag. Vi har även två mindre bilar som vi hämtar mindre mängder material med.