Rivningar

 

Selektiv rivning är en viktig del av vårt miljöarbete. Alla myndighetskrav pekar på ökad återvinning.

Att rätt bedöma och sortera material vid utrivning är viktigt inte minst för kostnaderna vid omhändertagande. Ett felaktigt beteende belastar inte bara Din ekonomi utan även våra deponianläggningar.

Med vår specialkunskap är vi väl lämpade att åta oss hela entreprenaden.