Välkommen till Hästveda Återvinning AB

 

Vår styrka är framförallt vår långa branscherfarenhet. I kombination med våra internationella kontakter kan vi erbjuda återvinning och förädling av metaller på ett sätt som säkrar minimal belastning på miljön.

Vi mellanlagrar metaller som sedan lastas upp i containers för att
säljas vidare till smältverk eller på export.

ÅTERVINNING

Exempel på material vi hanterar:
Koppar, Wellpapp, Mässing, Plast, Batterier, Elektronik, Aluminium, Rostfritt, Kabel, Järn/stål

FYNDTORGET

I vår normala hantering av restprodukter uppstår alltid en hel del begagnade varor och annat överblivet material i form av: begagnad balk, rör, stångmaterial, maskindelar, elmotorer, diverse konstruktioner, el-material, pallar, pallkragar m.m.

KVALITET

Vår långa erfarenhet av insamling och återvinning av material har av rutiner, kontakter och arbetssätt byggt upp och säkrat vägen till återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

KONTAKT

Vi erbjuder containerservice åt privatpersoner och företag. Vi har även två mindre bilar som vi hämtar mindre mängder material med.